Tentativ åpning 1 mars

Forsinkelser i forbindelse med åpningen
Det har dessverre oppstått en del forsinkelser i forbindelse med oppstarten av Grip Gym. Den gode nyheten er at vi uansett åpner dørene 1.mars, men åpning vil bli tentativ. Vi regner med å ha alt på plass innen 1.april.

Forlenget kampanje som plaster på såret
Som et plaster på såret har vi valgt å forlenge innmeldingskampanjen vår. Det vil si at alle som melder seg inn frem til 10. mars vil få den samme gode prisen som vi har kjørt nå i pre-sale perioden. I tillegg spanderer vi gratis trening i mars måned.

Ved innmelding nå starter vi ikke kontrakten din før i april. Du betaler kun innmeldingsavgiften og trener gratis i mars. I tillegg tilbyr vi kampanjepris på Fleximedlemskap, kun 699 pr mnd nå!

Hva vil det si for deg som medlem eller som ønsker å melde deg inn?
I utgangspunktet betyr ikke dette så mye. Vi åpner dørene som planlagt 1.mars, men du vil kanskje oppleve at det vil være noen håndverkere/arbeidere og lignende som er innom senteret en gang i blant. 90% av alle apparater regner vi med å ha på plass 1.mars og resten kommer ca 15 mars. 

Vi venter også på nytt gulv og nye matter, men dette legger vi når det kommer. Det betyr at vi bruker det nåværende gulvet og mattene mens vi venter på det nye. Dette betyr ikke så mye for fitnessavdelingen, men for kampsportavdelingen vil det muligens påvirke timeplanen i mars.

Timeplanen
Timeplanen for kampsport ligger ute på under timeplan. Vi er foreløpig usikre på om vi må vente på nye matter før denne timeplanen starter. Isåfall vil timene gå etter gammel timeplan frem til de nye mattene er på plass. Følg med på nettsidene våre og/eller Facebook for en oppdatering, dette vil bli avklart i løpet av kort tid.

Grunnen til forsinkelsene
Det er flere grunner til at disse forsinkelsene har oppstått, men hovedgrunnen er Coronaviruset. Flere av våre leverandører og underleverandører har ikke klart å få tak i de varene de skulle. Det har vært problemer i hele Norge og resten av verden men nå har det ordnet seg og varene er på vei.

 

Tusen takk for forståelsen og tålmodigheten, så håper vi at vi sees hos oss 1. mars!